ธนาคารความรู้ เรื่องเซต

5 ก.ย.

        เซต (Sets) หมายถึง กลุ่มสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของหรือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถระบุสมาชิกในกลุ่มได้และเรียกสมาชิกในกลุ่มว่า                 “สมาชิกของเซต”

การเขียนเซต

การเขียนเซตนิยมใช้อักษรตัวใหญ่เขียนแทนชื่อเซต และสามารถเขียนได้ 2แบบ

1. แบบแจกแจงสมาชิกของเซต

ตัวอย่างเช่น

A = {1, 2, 3, 4, 5}

B = { a, e, i, o, u}

C = {…,-2,-1,0,1,2,…}

2. แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกในเซต

ตัวอย่างเช่น

A = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5}

B = { x | x เป็นสระในภาษาอังกฤษ}

C = {x | x เป็นจำนวนเต็ม}

    สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตของจำนวนต่างๆมีดังนี้

I แทนเซตของจำนวนเต็มลบ      Q แทนเซตของจำนวนตรรกยะที่เป็นลบ

I+ แทนเซตของจำนวนเต็มบวก    Q+ แทนเซตของจำนวนตรรกยะที่เป็นบวก

I แทนเซตของจำนวนเต็ม             Q แทนเซตของจำนวนตรรกยะ

N แทนเซตของจำนวนนับ             R แทนเซตของจำนวนจริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: