ฐานความช่วยเหลือ เรื่องเซต เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

5 ก.ย.

        1.วิเคราะห์หา ประเด็นของปัญหาว่าประเด็นคืออะไร

        2.พิจารณาหา คำสำคัญ ของปัญหาแล้วนำไปเชื่อมโยงกับสำคัญในแหล่งข้อมูลที่จะใช้แก้ปัญหา

       3.จากสถานการปัญหาลองพิจารณาดูว่าถ้าเราเป็นนางสาวมินตราแล้วจะมีวิธีการหาจำนวนผู้ที่สอบไม่ผ่านทั้งสามวิชาได้อย่างไร และเมื่อรู้ว่าจำนวนผู้ที่สอบไม่ผ่านทั้งสามวิชามีเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถหาสิ่งที่โจทย์ถามได้

Advertisements

ฐานความช่วยเหลือ เรื่องเซต เกี่ยวกับความคิดรวบยอด

5 ก.ย.

สถานการปัญหา เรื่องเซต

5 ก.ย.

            นางสาวมินตราเป็นนักเรียน ม. 4 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ มีนักเรียน ม. 4 ทั้งหมด 100 คน ปรากฏว่ามีนักเรียนสอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ 39 คน  สอบไม่ผ่านวิชาสังคม 45 คน  สอบไม่ผ่านวิชาภาษาไทย  54  คน  สอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์และสังคม 25 คน  สอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย 19 คน  ไม่ผ่านวิชาสังคมและภาษาไทย 37 คน  สอบไม่ผ่านวิชาสังคมอย่างเดียว 13 คน นางสาวมินตราเป็นหนึ่งในคนที่สอบไม่ผ่านทั้งสาม

ภารกิจ

1. นางสาวมินตราจะต้องไปทำความรู้จักกับเพื่อนที่สอบไม่ผ่านทั้งสามวิชากี่คนเพื่อจะพากันไปเรียนส้อม

         2.นางสาวมินตราจะต้องไปทำความรู้จักกับเพื่อนที่สอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาภาษาไทยกี่คนเพื่อจะพากันไปเรียนส้อม

ธนาคารความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม เกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

5 ก.ย.

การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

ในการหาผลคูณของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ เราจะใช้สมบัติการแจกแจง ดังนี้

( – 5) + 5 = 0

( – 2) x = ( – 2) x 0

( – 2) x ( – 5) + ( – 2) x 5 = 0

( – 2) x ( – 5) + ( – 10)  = 0

ดังนั้น ( – 2) x ( – 5) = 10

จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบ  ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

ธนาคารความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม เกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก

5 ก.ย.

การคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก

(- 4) x  3 =  3 x (- 4) สมบัติการสลับที่

= ( – 4) + ( – 4) + ( – 4)

= – 12

ธนาคารความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม เกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

5 ก.ย.

การคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

จาก 4 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3

ในทำนองเดียวกันจะได้

4 x (- 3) = (- 3) + (- 3) + ( – 3) + ( – 3)

            = – 12

ธนาคารความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม

5 ก.ย.

การคูณจำนวนเต็ม

การคูณ คือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดจำนวนจำนวนหนึ่งเป็นอัตรา

เราทราบมาแล้วว่าจำนวนเต็มมีสมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่ม และการแจกแจงสำหรับการบวก เราจะใช้สมบัติเหล่านี้หาผลคูณของจำนวนเต็ม

     หลักการคูณจำนวนเต็ม

1. จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวก ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวก

2. จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบ ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวก

3. จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มลบ หรือจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวก

     ผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบ