ฐานความชวยเหลือการคูณจำนวนเต็ม เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

5 ก.ย.

         1.วิเคราะห์หา ประเด็นของปัญหาว่าประเด็นคืออะไร

        2.พิจารณาหา คำสำคัญ ของปัญหาแล้วนำไปเชื่อมโยงกับสำคัญในแหล่งข้อมูลที่จะใช้แก้ปัญหา

       3.จากสถานการณ์ปัญหาพิจารณาดูว่าเด็กหญิงนัชจะต้องได้เงินค่าเค้กทั้งหมดกี่บาทจากราคาเค้กปอนด์ละ 120 บาท

Advertisements

ฐานความชวยเหลือการคูณจำนวนเต็ม เกี่ยวกับความคิดรวบยอด

1 ก.ย.

 

 

สถานการณ์ปัญหาการคูณ

26 ส.ค.

  เด็กหญิงนัชทำขนมเค้กขายที่ตลาดนัดปอนด์ละ 120 บาท ขายทั้งวันได้  8 ปอนด์เด็กหญิงนัชเขาจะทำเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

 อยากทราบว่าเด็กหญิงนัชเขาจะทำเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ภารกิจของนักเรียน

แล้วถ้าเขาขายขนมเค้กไปเรื่อย ๆ เป็นเวลา 5 วันเขาจะทำเงินได้เท่าไหร่

Hello world!

26 ส.ค.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!